şoraq

şoraq
sif. Dadı şor olan, şor. Şoraq xörək.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • soraq — is. Axtarma, arama, soruşma, soruşub bilmə (öyrənmə, xəbər tutma); soruşmaqla öyrənilən şey, xəbər, məlumat. Xucuklu Mahmudbəy çoxdandı ki, Nəbinin sorağında idi. «Qaçaq Nəbi». // Biri haqqında məlumat, xəbər. <Ümid nazirə:> Bəs sizin… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • şoraq — (Ağsu) duzlu. – Şoraq su içdim, qarnım ağrıdı …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • şoraqəcələ — (Ordubad) sağsağan. – Bizim evdə şoraqəcələ yuvası var …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • soraq-soraqla — z. Soruşa soruşa, soruşub xəbər tutmaqla, axtara axtara. Soraqsoraqla istədiyini taparsan. – Doğrudur, deyərlər ki, soraq soraqla həccə getmək olar. M. Rz …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • salıx — (Borçalı, Gədəbəy, Gəncə, Xanlar, Qazax, Şəmkir, Tərtər) 1. xəbər 2. soraq ◊ Salığını almax (Gəncə) – 1. xəbərini almaq; 2. sorağını almaq. – Salığını almışam, gedif alajam. Salıx vermax (Meğri) – tanışlıq vermək. – Salıx verdim ki, man Nüyədi… …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • iy-ciy — (Biləsuvar) səs soraq ◊ İy ciyi kəsilmək – səsi sorağı kəsilmək. – Oların iy ciyi kəsildi …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • soraşıx — eləməx’: (Ağdaş, Kəlbəcər) soraqlaşmaq, soraq eləmək. – İnəyimiz itəndə soraşıx elədim tappadım (Ağdam); – Dur get, orda soraşıx elə (Kəlbəcər) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • sorğunnaşmax — (Füzuli) soraqlaşmaq, soraq eləmək. – Biz də bir birimizə sorğunnaşdıx ki, bu nə işdi? …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • gəzilmək — məch. Axtarılmaq, soraq edilmək. Zülfi siyah içində sərgəştə könül itdi; Çinü Həbəş gəzildi, tapılmadı sorağı. Q. Z …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • küçəbəküçə — z. Bir küçədən o biri küçəyə, bütün və ya çox küçələri; küçə küçə. Küçəbəküçə gəzmək. – «Nicat»ı küçəbəküçə soraq edir, nə əcəb? Bu millət, ay baba, lap ittifaq edir, nə əcəb? C. C …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”